Skip to content

Tin bài

Lưu ý bảo hành điều hòa Electrolux

Lưu ý bảo hành điều hòa Electrolux

Điều hòa Electrolux được bảo hành đầy đủ đối với các lỗi vật liệu và lỗi do quy trình sản xuất bao gồm các bộ phận và dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ ngày...
23/05/2023